سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


  1. تماس

   کتاب بیانیه ی آرام، یادداشت هایی در معماری، لبیوس وودز نوشته کلر یاکوبسن ترجمه پویان روحی

   95,000 تومان

   تعداد صفحه 207 انتشارات کتابکده کسری تألیف کلر یاکوبسن ترجمه پویان روحی
  2. تماس

   کتاب لبیوس وودز، یک الگو ترجمه پویان روحی

   85,000 تومان

   تعداد صفحه 144 انتشارات کتابکده کسری ترجمه پویان روحی
  3. تماس

   کتاب لبیوس وودز، معمار جوزف بکر پویان روحی

   85,000 تومان

   تعداد صفحه 123 انتشارات کتابکده کسری تألیف جوزف بکر - جنیفر دانلوپ فلچر ترجمه پویان روحی - سپیده علمی
  0