سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مرتضی صدیق

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات پرهام نقش تألیف مرتضی صدیق
 2. تماس

  کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 197 انتشارات توسعه ایران
 3. تماس

  کتاب مجموعه آزمون های نظام مهندسی عمران - نظارت به همراه پاسحنامه تشریحی صادق قوامی جلال

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 211 انتشارات آینده دانش تألیف صادق قوامی جلال و همکاران
 4. تماس

  کتاب حل تشریحی سوالات آزمون های نظام مهندسی معماری نظارت و اجرا همراه با CD سعید سعیدی پور

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 1066 انتشارات سیمای دانش تألیف دکتر سعید سعیدی پور
 5. تماس

  کتاب آموزش مقررات ملی ساختمان،طراحی مسکونی رضا سروش نیا

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات پرهام نقش تألیف رضا سروش نیا - اکرم خدامی پور
 6. تماس

  کتاب كلیدواژه طلایی نوآور معماری نظارت محمد حسین علیزاده

  344,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 7. تماس

  کتاب كلیدواژه طلایی نوآور معماری اجرا محمد حسین علیزاده

  360,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 8. تماس

  کتاب كلیدواژه طلایی نوآور عمران نظارت محمد حسین علیزاده

  230,000 تومان

  تعداد صفحه 192 انتشارات نوآور تألیف محمد حسین علیزاده
 9. تمام شده

  کتاب ضوابط طراحی معماری ویژه آزمون های نظام مهندسی سعید رحمانی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 117 انتشارات سیمای دانش تألیف سعید رحمانی
 10. تماس

  کتاب طراحی واحدهای مسکونی بر پایه اصول مقررات ملی ساختمان جلد اول

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 327 انتشارات تنعیم تألیف زهرا نجاتی
 11. تماس
 12. تماس

  کتاب مبحث 14 مقررات ملی 1396 - تاسیسات مکانیکی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 222 انتشارات توسعه ایران
0