سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب محاط در محیط:کاربرد روان‌شناسی محیطی در معماری و شهرسازی نویسنده آزاده شاهچراغی

  1,250,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران - نویسنده آزاده شاهچراغی
 2. تماس

  کتاب طراحی فراگیر، ایجاد محیط های همگانی نوشته ادوارد استاینفلد ترجمه دکتر ناصر کلینی ممقانی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 458 انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران تألیف ادوارد استاینفلد - یوردانا مایسل ترجمه دکتر ناصر کلینی ممقانی - مرتضی فرهودی
 3. تماس

  کتاب ارتباط غیرکلامی: زبان گویای فضای شهری نوشته حیدر جهانبخش و سید تاج الدین منصوری

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 356 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف حیدر جهانبخش - سید تاج الدین منصوری
 4. تماس

  کتاب الفبای کیفیت های فضایی برای طراحان نوشته جهانشاه پاکزاد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 572 انتشارات آرمان شهر تألیف جهانشاه پاکزاد
 5. تماس

  کتاب آینده فضاهای عمومی در حوزه معماری ترجمه سهیل خسرونژاد و همکاران

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات طحان تألیف گروه نویسندگاه ترجمه سهیل خسرونژاد - فاطمه الماسی - یلدا محمدپور
 6. تماس
 7. تماس

  کتاب راهنمای ساماندهی و توسعه آرامستان های شهری و روستایی نوشته هاشم نوروزی فرد و سیامک جاهد

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تألیف هاشم نوروزی فرد - سیامک جاهد
 8. تماس

  کتاب مسیریابی در اجتماع: نقش مسیرها در ادراک محیط ربکا اچ هانتر تکتم حنایی

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات طحان تألیف ربکا اچ هانتر - لیندا ای. اندرسون - باسیا ال. بلزا ترجمه تکتم حنایی - مژده جوانشیری - شیما عابدی
 9. تماس

  کتاب گرافیک های طراحی شهری بالی میدا امیر شکیبامنش

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات طحان تألیف بالی میدا - نیل پرکین - دیوید استوارت والتون ترجمه امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 10. تماس

  کتاب مراکز شهری از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری امیر شکیبا منش

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات طحان تألیف امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 11. تماس

  کتاب نکات کلیدی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای و طراحی جلد اول امیر شکیبا منش

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 540 انتشارات عصر کنکاش تألیف امیر شکیبا منش - مهشید قربانیان
 12. تماس

  کتاب زبان الگو: شهرها کریستوفر الکساندر رضا کربلایی نوری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 578 انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه رضا کربلایی نوری
 13. تماس

  کتاب مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی محمدرضا بمانیان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات طحان تألیف دکتر محمدرضا بمانیان - مهندس هادی محمودی نژاد
 14. تماس

  کتاب فضا و مکان در طراحی شهری هادی محمودی نژاد

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد
 15. تماس

  کتاب مبانی نظری برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری محمد صالحی

  77,000 تومان

  تعداد صفحه 170 انتشارات خانه شهرسازان تألیف محمد صالحی
 16. تماس

  کتاب فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام دکتر محمد نقی زاده

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 366 انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تألیف دکتر محمد نقی زاده
 17. تماس

  کتاب آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور آرام ابراهیمی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف آرام ابراهیمی
 18. تماس

  کتاب معماری شهری آلدو روسی روح اله عشریه

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات طحان تألیف آلدو روسی ترجمه روح اله عشریه - محمدرضا جابری نسب
 19. تماس

  کتاب شهرسازی تاکتیکی اقدام کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت مایک لیدون مهدی ساشورپور

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات طحان تألیف مایک لیدون - آنتونی گارسیا ترجمه مهدی ساشورپور - بهاره ذوالقدر
 20. تماس

  کتاب جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر حسین شکوئی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف دکتر حسین شکوئی
 21. تمام شده

  کتاب ارزشیابی پیامدگرا در فرآیند توسعه پایدار، راهنمای پایش و ارزشیابی پروژه های توسعه روستایی ابوالقاسم شریف زاده

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 760 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر ابوالقاسم شریف زاده - دکتر علی اسدی - مهندس مهنوش شریفی
 22. تمام شده

  کتاب فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی و توسعه روستایی دکتر محمدرضا رضوانی

  6,800 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر محمدرضا رضوانی - ولی الله نظری - محمد امین خراسانی
 23. تماس

  کتاب حمل و نقل و استرس شهری محسن افشاری نیکو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات طحان تألیف محسن افشاری نیکو
 24. تماس

  کتاب دیپلماسی شهری نقش رو به رشد شهرها در سیاست بین المللی ون در پلوآیم سید مسلم سیدالحسینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات طحان تألیف ون در پلوآیم - جان ملیسن مترجمان سید مسلم سیدالحسینی - احمد افسری - هاله شالچی توکلی
 25. تماس

  کتاب برنامه ریزی زمین و مسکن و طراحی الگوی ایرانی - اسلامی مهسا هدایتیان

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات طحان تألیف مهسا هدایتیان - سهیل خسرونژاد
 26. تماس

  کتاب حق به مسکن شایسته مولفه ای از حق به شهر ترجمه دکتر ابوالفضل مشکینی

  42,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف اسکان بشر سازمان ملل متحد ترجمه و اضافات دکتر ابوالفضل مشکینی - مسلم ضرغام فرد
 27. تماس

  کتاب راهنمای جامع زبان انگلیسی رشته شهرسازی ندا کرد علی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 207 انتشارات برآیند پویش تألیف ندا کرد علی
 28. تماس

  کتاب شهرهای ایران عصر ایلخانی (تحلیلی بر نقش وقف در توسعه حیات شهری) حسن کریمیان

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 242 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف دکتر حسن کریمیان - بهزاد مهدی زاده
 29. تماس

  کتاب مسکن و توسعه اقتصادی ترجمه دکتر ابوالفضل مشکینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 337 انتشارات نگارستان اندیشه تألیف آنا کاجیملو توبجیکا ترجمه دکتر ابوالفضل مشکینی و همکاران
 30. تماس

  کتاب طراحی شهری خیابان و میدان کلیف موتین دکتر حسنعلی پورمند

  58,000 تومان

  تعداد صفحه 290 انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تألیف کلیف موتین ترجمه دکتر حسنعلی پورمند
 31. تماس

  کتاب جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی کامران ذکاوت

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 259 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف کامران ذکاوت
 32. تماس

  کتاب مبانی شهرشناسی پیام نور حمیدرضا عامری سیاهویی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 177 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی - مهندس صابر زند
 33. تماس

  کتاب تاریخ شهر و شهرسازی در جهان حمیدرضا عامری سیاهویی

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات پیام نور تألیف دکتر حمید رضا عامری سیاهویی - مهندس صابر زند
 34. تماس

  کتاب برنامه ریزی شهری پارک ها ترجمه ویدا مکانی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات علم و دانش تألیف فرانسیسکو آسنسیو سرور ترجمه ویدا مکانی - شیوا شهیدی
 35. تماس

  کتاب تاریخ طراحی شهری، سرشت و سرگذشت مهرداد هاشم زاده همایونی

  250,000 تومان

  تعداد صفحه 508 انتشارات یزدا تألیف مهرداد هاشم زاده همایونی
 36. تماس

  کتاب درآمدی بر تحلیل فضاهای شهری بهاره بهارستانی

  37,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مهندس بهاره بهارستانی و همکاران
 37. تماس

  کتاب اصول و مبانی طراحی شهری، جلد اول

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 190 انتشارات علم و دانش تألیف سعید شفیعی
0