سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب پراکنده رویی در شهرها - عوامل، پیامد و راهکارها

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات نگارستان اندیشه تألیف سید هادی حسینی - معصومه حسینی
 2. تماس

  کتاب جابجایی پایتخت ها، با نگاهی تحلیلی به شکل‌ گیری تمرکزگرایی و تمرکززدایی در تهران

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات نگارستان اندیشه تألیف میرنجف موسوی - رحیم رحیمی
 3. تماس

  کتاب برنامه ریزی مکان های شهری، مکان های خود سامانده در ذهن مردم

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات نگارستان اندیشه تألیف مری گانیس ترجمه غلامرضا لطیفی - میثم رضائی - مرضیه اسمعیلی
 4. تماس

  کتاب سرعت 30 - آرامسازی خیابان های محلی در بافت های موجود

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 258 انتشارات آرمان شهر تألیف کللوس شفربرده ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد
 5. تماس

  کتاب شهر ایرانی در سنجش جهانی

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 506 انتشارات فضا تألیف دکتر محمد منصور فلامکی
 6. تماس

  کتاب بنیان محله های پایدار

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف آوی فریدمن ترجمه مرجان السادات نعمتی مهر - امیر یداله پور
 7. تماس

  کتاب شهر و محیط زیست - کریستوفر جی بون جمال الدین عقیلی

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 238 انتشارات دانشگاه تهران تألیف کریستوفر جی بون - علی مدرس ترجمه جمال الدین عقیلی - ماندانا نوربخش
 8. تماس

  کتاب شهرهای بایوفیلیک، الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 434 انتشارات سیمای دانش تألیف تیموتی بیتلی مترجم میلاد سمیاری رودباری
 9. تماس

  کتاب راهنمای بین المللی سیاست شهری، جلد اول، موضوعات مناقشه آمیز جهانی

  23,000 تومان

  تعداد صفحه 428 انتشارات جهاد دانشگاهی خوارزمی ترجمه احمد زنگانه و همکاران
 10. تماس

  کتاب بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف حیدر جهانبخش - علی دلزنده
 11. تماس

  کتاب حکمروایی خوب شهری رهیافتی نوین به اقتصاد و مدیریت شهری

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات طحان تألیف دکتر حسین محمدپور زرندی - دکتر سید محسین طباطبایی مزدآبادی
 12. تماس

  کتاب گزیده انتقادی قوانین و مقررات مرتبط با شهرسازی

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 580 انتشارات آزاد پیما تألیف عارف اقوامی مقدم
 13. تماس

  کتاب فضای عمومی معاصر، نقد و طبقه بندی آن

  39,500 تومان

  تعداد صفحه 91 انتشارات طحان تألیف ماتیو کرمونا ترجمه آرش ثقفی اصل - اکبر عبدالله زاده طرف
 14. تماس

  کتاب برنامه‌ ريزی فضايی و توسعه شهری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 345 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف پير كارلو مترجم لطفعلی كوزه‌ گر كالجی
 15. تماس

  کتاب باغ شهر صفوی قزوین ویدا نوروز برازجانی

  69,000 تومان

  تعداد صفحه 227 انتشارات یادآوران تألیف ویدا نوروز برازجانی - محمدرضا جوادی
 16. تماس

  کتاب شهر اسلامی، از اندیشه تا ظهور

  67,000 تومان

  تعداد صفحه 394 انتشارات جهاد دانشگاهی تألیف ‌دکتر محمد نقی زاده
 17. تماس

  کتاب محله محوری با رویکرد نهادهای اجتماعی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات نگارستان اندیشه تألیف دکتر غلامرضا لطیفی - مهندس میثم رضایی
 18. تماس

  کتاب برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها، رهنمودهای طراحی شهری پیاده مدار

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه رضا بصیری مژدهی
 19. تماس

  کتاب نظریه ازدحام ذرات، هنر طراحی برای سازگاری اقلیمی

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات علم و دانش تألیف راب راگما ترجمه دکتر محمد جواد مهدوی نژاد - روح اله رحیمی - معصومه شیران
 20. تماس

  کتاب ارایه مکان های کیفیت مدار - چکیده طراحی شهری ۲

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف راجر ایوانز ترجمه سید عبدالهادی دانشپور - علیرضا زهریان اصفهانی
 21. تماس

  کتاب باغ شهرها، شهرسازی اگررین در تئوری و عمل، رویکردهای نوین در کشاورزی شهری

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 108 انتشارات طحان تألیف آندره دنی ترجمه حامده رضوی
 22. تماس

  کتاب اعتماد و همکاری در نوسازی شهری احمدرضا اصغرپور ماسوله

  11,000 تومان

  تعداد صفحه 233 انتشارات تیسا تألیف احمدرضا اصغرپور ماسوله
 23. تماس

  کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز، بهینه سازی زیرساخت ها دکتر مهدی منتظرالحجه

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه دکتر مهدی منتظرالحجه - مهندسی مجتبی شریف نژاد
 24. تماس

  کتاب آمایش شهری با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور احمد پوراحمد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 237 انتشارات نشر شهر تألیف احمد پوراحمد - مسلم ضرغام‌ فرد - امیرحسین خادمی
 25. تماس

  کتاب مفاهیم پایه در محلات پایدار آوی فریدمن دکتر حامد مضطر زاده

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات طحان تألیف آوی فریدمن ترجمه دکتر حامد مضطر زاده - دکتر وحیده حجتی
 26. تماس

  کتاب ارائه مکان های با کیفیت طراحی شهری راجر ایونز آرزو مومنیان

  98,000 تومان

  تعداد صفحه 380 انتشارات طحان تألیف راجر ایونز ترجمه آرزو مومنیان - میثم ذکاوت - محسن صحراگرد
 27. تماس

  کتاب زیرساخت های خلاقیت در مدیریت با تاکید بر کلانشهر تهران علیرضا سلیمانی و مصطفی جهانگیری

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طحان تألیف علیرضا سلیمانی - مصطفی جهانگیری
 28. تماس

  کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم ترجمه مجتبی شریف نژاد

  49,000 تومان

  تعداد صفحه 144 انتشارات طحان تألیف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد ترجمه مجتبی شریف نژاد - مهدی منتظرالحجه
 29. تماس

  کتاب محیط و رفتار اجتماعی - خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام ایروین آلتمن علی نمازیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف ایروین آلتمن ترجمه علی نمازیان
 30. تماس

  کتاب مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری دکتر جهانشاه پاکزاد

  115,000 تومان

  تعداد صفحه 236 انتشارات شهیدی تألیف دکتر جهانشاه پاکزاد
 31. تماس

  کتاب خلاصه مطالب 42 کتاب برنامه ریزی شهری و منطقه ای تألیف پرویز اکبری

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 480 انتشارات ایثارگران تألیف پرویز اکبری
 32. تماس

  کتاب شهرهای رویایی شاکله جهان در هفت انگاره شهری

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مترجم دکتر مسعود علیمردانی ؛ آقای کسری کتاب اللهی ؛ خانم فاطمه زین الصالحین
 33. تماس

  کتاب احیای بافت قدیم شهرها (مروری بر تجارب)

  10,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات وزارت راه و شهرسازی تألیف اصغر محمد مرادی و همکاران
0