سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب پایداری، انرژی و معماری علی صایغ یوسف گرجی مهلبانی

  185,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات طحان تألیف علی صایغ ترجمه دکتر یوسف گرجی مهلبانی و همکاران
 2. تماس

  کتاب فناوری ساختمان های پایدار ترجمه احسان بیطرف

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان تألیف ساهال پوتهاوالا - نامرتال پال- پارش شاه ترجمه احسان بیطرف - آزاده بیطرف- فاطمه عباسی
 3. تماس

  کتاب معماری و انرژی، ساخت و ساز سبز

  139,000 تومان

  تعداد صفحه 287 انتشارات شهرآب تألیف فرانسیس دی. کی. چینگ - یان ام. شاپیرو ترجمه کورش محمودی - محمدرضا خرازی
 4. تماس

  کتاب اصول پایداری انرژی در معماری دکتر مهناز محمودی زرندی

  82,000 تومان

  تعداد صفحه 269 انتشارات طحان تألیف دکتر مهناز محمودی زرندی - شکوه سادات اسدالهی
 5. تماس

  کتاب BIM سبز، مدل سازی اطلاعات ساختمان با رویکرد طراحی پایدار

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف ادلی کریگل - بردلی نیس ترجمه دکتر مازیار آصفی - محمدسادات مادرشاهی
 6. تماس

  کتاب معماری سبز زمردین، نمونه‌ هایی موردی از ساختمان های سبز

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 165 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ترجمه سید‌ امیر ‌سعید محمودی، محمد امیر رنجبر
 7. تماس

  کتاب دستیابی به برتری در طراحی پایدار ترجمه ریحانه مسگران کرمانی

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 132 انتشارات طحان ترجمه ریحانه مسگران کرمانی
 8. تماس

  کتاب ۱۰۱ قانون بنیادی برای شهرها و ساختمان ‌های پایدار

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات کتابکده کسری تألیف هیو هی‌ وود مترجم ایران بهلولی
 9. تماس

  کتاب ۱۰۱ قانون بنیادی برای معماری با مصرف انرژی کم

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات کتابکده کسری تألیف هیو هی‌ وود مترجم آزاده پاینده رخشانی
0