سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب طراحی طبیعت معماری بایونیک نویسنده فاطمه قارونی اصفهانی

  250,000 تومان

  تعداد صفحه 180 انتشارات فاطمه قارونی اصفهانی-نویسنده فاطمه قارونی اصفهانی
 2. تماس

  کتاب انسان طبیعت معماری نویسنده بابک داریوش

  200,000 تومان

  تعداد صفحه 424انتشارات علم و دانش-نویسنده بابک داریوش
 3. تماس

  کتاب طبیعت منبع الهام نویسنده محمود گلابچی

  980,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تهران-نویسنده محمود گلابچی
 4. تماس

  کتاب مفهوم سکونت نویسنده کریستیان نوربری شولتز مترجم محمود امیر یاراحمدی

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 224 انتشارات آگه- نویسنده کریستیان نوربری شولتز مترجم محمود امیر یاراحمدی
 5. تماس

  کتاب اقلیم و معماری نویسنده مرتضی کسمایی

  300,000 تومان

  تعداد صفحه 306 انتشارات خاک-نویسنده مرتضی کسمایی
 6. تماس

  کتاب معماری مورفوژنسیس نوشته محمود گلابچی و هادی محمودی نژاد

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه پارس تألیف پروفسور محمود گلابچی - دکتر هادی محمودی نژاد
 7. تماس

  کتاب معماری بیومیمتیک و بیوتریز نوشته محمود گلابچی و هادی محمودی نژاد

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه پارس تألیف پروفسور محمود گلابچی - دکتر هادی محمودی نژاد
 8. تماس

  کتاب سازه های بیومورفیک، معماری با الهام گیری از طبیعت نوشته آستریوس آگاتیدیس ترجمه ایران بهلولی

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات کتابکده کسری تألیف آستریوس آگاتیدیس ترجمه ایران بهلولی
 9. تماس

  کتاب ساختارهای زیستی و ریاضیات در طراحی معماری بایونیک نوشته محمود گلابچی و همکاران

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 220 انتشارات دانشگاه پارس تألیف پروفسور محمود گلابچی - دکتر مهرداد معنوی - مهندس شادی جهانگیری
 10. تماس

  کتاب نوروبیولوژی و معماری نوشته دکتر هادی محمودی نژاد

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 230 انتشارات دانشگاه پارس تألیف دکتر هادی محمودی نژاد
 11. تماس

  کتاب تغییرات اقلیمی و حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی ترجمه علیرضا گودرزی

  65,000تومان

  58,500 تومان

  تعداد صفحه 574 انتشارات علمی و فرهنگی ترجمه علیرضا گودرزی
 12. تماس

  کتاب زیست فیزیک و زیست مکانیک در معماری نوشته دکتر هادی محمودی نژاد

  85,000 تومان

  تعداد صفحه 285 انتشارات دانشگاه پارس تألیف دکتر هادی محمودی نژاد
 13. تماس

  کتاب اقلیم و انرژی، نور روز در معماری نوشته پریا ایلدرآبادی و فرامرز فدائی

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات طحان تألیف پریا ایلدرآبادی - فرامرز فدائی
 14. تماس

  کتاب تکنولوژی، طبیعت، معماری نوشته‌ ملوک السادات میرکاظمی

  85,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات طحان تألیف ملوک السادات میرکاظمی
 15. تماس

  کتاب منظر کویر منظر شفابخش نوشته‌ سید حسام الدین طباطبایی پور

  36,000 تومان

  تعداد صفحه 102 انتشارات طحان تألیف سید حسام الدین طباطبایی پور
 16. تماس

  کتاب معماری زیست مبنا هادی محمودی نژاد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد
 17. تماس

  کتاب تنظیم شرایط محیطی جلد 2 اصول و مبانی اقلیم شناسی امیر شکیبامنش

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات طحان تألیف امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 18. تماس

  کتاب طراحی اقلیمی، اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان دونالد واتسون وحید قبادیان

  70,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات دانشگاه تهران تألیف دونالد واتسون - کنت لبز ترجمه وحید قبادیان - محمد فیض مهدوی
 19. تماس

  کتاب آسایش محیط ویژه دانشجویان معماری و مرمت ماریا حسین پورنادر

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف ماریا حسین پورنادر
 20. تماس
 21. ناموجود

  کتاب طبیعت الگوی معماری، مبحث انسان طبیعت معماری علی خیری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه انتشارات اول و آخر تألیف علی خیری
 22. تماس

  کتاب انرژی طبیعی و معماری بومی، اصول و مثال هایی از نواحی گرم و خشک حسن فتحی روهید نوین روز

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 142 انتشارات کتاب فکر نو تألیف حسن فتحی ترجمه روهید نوین روز
 23. تماس

  کتاب انسان، طبیعت، معماری پیام نور دکتر عبدالحمید نقره کار

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 229 انتشارات پیام نور تألیف دکتر عبدالحمید نقره کار - دکتر حیدر جهان بخش - دکتر مهدی حمزه نژاد
 24. تمام شده

  کتاب طبیعت و طراحی، طراحی با الهام از الگوهای طبیعت فروغ عموئیان

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 398 انتشارات دانشگاه مازندران تألیف فروغ عموئیان
 25. تماس

  کتاب انسان، طبیعت، معماری با نگاهی به ملاحظات اکولوژیکی و طراحی طبیعی

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات ادیبان روز تألیف فاطمه روستایی
 26. تماس

  کتاب بر فراز لافت، نگاهی به بادگیرهای بندر لافت

  22,000 تومان

  تعداد صفحه 112 انتشارات رسا تألیف مهدی سعدوندی - شیدا مراحمی - نفیسه یاری بروجنی
 27. موجود

  کتاب مساکن روستایی و عشایری ایران نوشته محمد میرزاعلی و فرحناز فریور

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 232 انتشارات جهاد دانشگاهی تهران تألیف محمد میرزاعلی - فرحناز فریور
 28. تماس

  کتاب دانش اقلیمی طراحی معماری دکتر منصوره طاهباز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر منصوره طاهباز
 29. تماس

  کتاب تکنولوژی و معماری بومی دکتر اسماعیل ضرغامی

  18,000 تومان

  تعداد صفحه 240 انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تألیف دکتر اسماعیل ضرغامی - مهندس سیده اشرف سادات
0