سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب روانشناسی انسان و محیط دکتر محمد بهزادپور

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 288 انتشارات طحان تألیف دکتر محمد بهزادپور - مهندس الهام عطایی
 2. تماس

  کتاب مسیریابی در اجتماع: نقش مسیرها در ادراک محیط ربکا اچ هانتر تکتم حنایی

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 314 انتشارات طحان تألیف ربکا اچ هانتر - لیندا ای. اندرسون - باسیا ال. بلزا ترجمه تکتم حنایی - مژده جوانشیری - شیما عابدی
 3. تماس

  کتاب فرهنگ مصور معماران منظر معاصر پیرلوئیجی نیکولین عاطفه عیسی نظرفومنی

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 320 انتشارات طحان تألیف پیرلوئیجی نیکولین - فرانچسکو رپیشتی ترجمه عاطفه عیسی نظرفومنی
 4. تماس

  کتاب معماری زیست مبنا هادی محمودی نژاد

  120,000 تومان

  تعداد صفحه 528 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد
 5. تماس

  کتاب جستارهایی در باب طراحی باغ موزه هنر پارسی مهناز رضایی

  38,000 تومان

  تعداد صفحه 96 انتشارات طحان تألیف مهناز رضایی
 6. تماس

  کتاب تنظیم شرایط محیطی جلد 2 اصول و مبانی اقلیم شناسی امیر شکیبامنش

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 330 انتشارات طحان تألیف امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 7. تماس

  کتاب گرافیک های طراحی شهری بالی میدا امیر شکیبامنش

  160,000 تومان

  تعداد صفحه 126 انتشارات طحان تألیف بالی میدا - نیل پرکین - دیوید استوارت والتون ترجمه امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 8. تماس

  کتاب مراکز شهری از مبانی تا راهنماهای طراحی شهری امیر شکیبا منش

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 280 انتشارات طحان تألیف امیر شکیبامنش - مهشید قربانیان
 9. تماس

  کتاب باغ ایرانی از منظر بهشت قرآنی هادی محمودی نژاد

  80,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد - مهندس علی رضا صادقی
 10. تماس

  کتاب مسکن بومی ترکمن، گونه شناسی و ملاحظات کالبدی هادی محمودی نژاد

  59,000 تومان

  تعداد صفحه 114 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد
 11. تماس

  کتاب مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی محمدرضا بمانیان

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات طحان تألیف دکتر محمدرضا بمانیان - مهندس هادی محمودی نژاد
 12. تماس

  کتاب فضا و مکان در طراحی شهری هادی محمودی نژاد

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف مهندس هادی محمودی نژاد
 13. تماس

  کتاب آسایش محیط ویژه دانشجویان معماری و مرمت ماریا حسین پورنادر

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف ماریا حسین پورنادر
 14. تماس

  کتاب اصول طراحی هتل، ایران - جهان امین جعفری

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 252 انتشارات طحان تألیف امین جعفری - تبسم بیکایی
 15. تماس

  کتاب پردیس علمی تفریحی همساز با اقلیم مهدی یعقوبی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف مهدی یعقوبی - محمدرضاقربانی پارام - هادی محمودی نژاد
 16. تماس

  کتاب آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی و مدیریت کشور آرام ابراهیمی

  68,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف آرام ابراهیمی
 17. تماس

  کتاب تضاد بین فرم و عملکرد در معماری جان هندریکس ثمره بیگدلی

  88,000 تومان

  تعداد صفحه 292 انتشارات طحان تألیف جان هندریکس ترجمه ثمره بیگدلی - دکتر محسن کاملی
 18. تماس

  کتاب پایداری، انرژی و معماری علی صایغ یوسف گرجی مهلبانی

  185,000 تومان

  تعداد صفحه 442 انتشارات طحان تألیف علی صایغ ترجمه دکتر یوسف گرجی مهلبانی و همکاران
 19. تماس

  کتاب طراحی معماری و شهرسازی، اصول و مبانی شهاب الدین همتی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 160 انتشارات طحان تألیف شهاب الدین همتی
 20. تماس

  کتاب مناطق خلاق در سراسر جهان لنیا مارکوس رقیه ودایع خیری

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات طحان تألیف لنیا مارکوس - گرگ ریچاردز ترجمه رقیه ودایع خیری - احسان درستکار - شقایق شهبازی
 21. تماس

  کتاب فرهنگ لغت معماری و ساختمان روزبه احمدی نژاد

  48,000 تومان

  تعداد صفحه 440 انتشارات طحان تألیف روزبه احمدی نژاد
 22. تماس

  کتاب معماری شهری آلدو روسی روح اله عشریه

  78,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات طحان تألیف آلدو روسی ترجمه روح اله عشریه - محمدرضا جابری نسب
 23. تماس

  کتاب آسمانخراش های شهر منهتن اریک پیتر نش امین جعفری

  495,000 تومان

  تعداد صفحه 216 انتشارات طحان تألیف اریک پیتر نش ترجمه امین جعفری - فاطمه حسین زاده
 24. تماس
 25. تماس

  کتاب روند اجرای ساختمان فرآیند مصور ساختمان سازی آمنه هاشمی

  140,000 تومان

  تعداد صفحه 336 انتشارات طحان تألیف آمنه هاشمی - ساحل دژپسند
 26. تماس

  کتاب شهرسازی تاکتیکی اقدام کوتاه مدت برای تغییر بلندمدت مایک لیدون مهدی ساشورپور

  75,000 تومان

  تعداد صفحه 248 انتشارات طحان تألیف مایک لیدون - آنتونی گارسیا ترجمه مهدی ساشورپور - بهاره ذوالقدر
 27. تماس

  کتاب اصول طراحی مدرسه موسیقی برای کودکان ترجمه فرشته خرازی قدیم

  33,000 تومان

  تعداد صفحه 88 انتشارات طحان تألیف شرکت ونگر و انستیتوی معماری آمریکا ترجمه فرشته خرازی قدیم
 28. تماس

  کتاب حمل و نقل و استرس شهری محسن افشاری نیکو

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 116 انتشارات طحان تألیف محسن افشاری نیکو
 29. تماس

  کتاب دیپلماسی شهری نقش رو به رشد شهرها در سیاست بین المللی ون در پلوآیم سید مسلم سیدالحسینی

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 60 انتشارات طحان تألیف ون در پلوآیم - جان ملیسن مترجمان سید مسلم سیدالحسینی - احمد افسری - هاله شالچی توکلی
 30. تماس

  کتاب معماری ایران تحلیلی بر معماری کلیساهای آذربایجان شیوا غفاری جباری

  45,000 تومان

  تعداد صفحه 128 انتشارات طحان تألیف شیوا غفاری جباری - ایوت خضری
0