سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب تحقق فضای خلاق یک تئوری افردنس محور نوشته رضا افهمی

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 338 انتشارات پرهام نقش تألیف رضا افهمی
 2. تماس

  کتاب دست متفکر حکمت وجود متجسد در معماری نوشته‌ یوهانی پلاسما ترجمه علی اکبری

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 168 انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه علی اکبری
 3. تماس

  کتاب معماری و یوتوپیا، طراحی و توسعه سرمایه داری نوشته‌ مانفردو تافوری ترجمه علی اکبری و محسن ابراهیم نژاد

  35,000 تومان

  تعداد صفحه 172 انتشارات پرهام نقش تألیف مانفردو تافوری ترجمه علی اکبری - محسن ابراهیم نژاد
 4. تماس

  کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت بابک رستمی قراگزلو

  147,000 تومان

  تعداد صفحه 400 انتشارات پرهام نقش تألیف بابک رستمی قراگزلو
 5. تماس

  کتاب اینم ایده ایه! معماری، فرم، کانسپت مرتضی صدیق

  150,000 تومان

  تعداد صفحه 450 انتشارات پرهام نقش تألیف مرتضی صدیق
 6. تماس

  کتاب آموزش آزمون طراحی معماری نظام مهندسی مرتضی صدیق

  27,000 تومان

  تعداد صفحه 247 انتشارات پرهام نقش تألیف مرتضی صدیق
 7. تماس

  کتاب معماری فرم، فضا و نظم ترجمه مریم رضوی

  140,000تومان

  126,000 تومان

  تعداد صفحه 420 انتشارات پرهام نقش تألیف فرانسیس دی کی چینگ ترجمه مریم رضوی
 8. تماس

  کتاب مبادی سواد بصری ترجمه سعید آقایی

  55,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه علی اکبری
 9. تماس

  کتاب خیال مجسم، تخیل و خیال پردازی در معماری یوهانی پلاسما علی اکبری

  100,000 تومان

  تعداد صفحه 200 انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه علی اکبری
 10. تماس

  کتاب آموزش مقررات ملی ساختمان،طراحی مسکونی رضا سروش نیا

  32,000 تومان

  تعداد صفحه 188 انتشارات پرهام نقش تألیف رضا سروش نیا - اکرم خدامی پور
 11. تمام شده

  کتاب برون و قال، طرح هایی از بناهای معماری تهران سمیرا کاظمی

  43,000 تومان

  تعداد صفحه 264 انتشارات پرهام نقش تألیف سمیرا کاظمی
 12. تماس

  کتاب فضا و مکان، دیدگاهی تجربی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 260 انتشارات پرهام نقش تألیف یوفو توآن ترجمه رسول سلیمانی - محسن سلیمانی
 13. تماس

  کتاب تاملی در ماهیت هنر تزئینات معماری مجموعه کاخ گلستان در آینه زمان

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات پرهام نقش تألیف ماندانا رافتی
0