سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی عبدالحمید نقره کار

  89,000 تومان

  تعداد صفحه 814 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف عبدالحمید نقره کار - مهدی حمزه نژاد - علی محمدرنجبر کرمانی
 2. تماس

  کتاب مبانی نظری معماری، برداشت هایی فلسفی علی اکبری

  53,000 تومان

  تعداد صفحه 256 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف دکتر علی اکبری
 3. تماس

  کتاب مجموعه مقالات از حکمت اسلامی در فرآیندهای هنری و معماری

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 348 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف عبدالحمید نقره کار
 4. تماس

  کتاب مسکن و اسلام - اسپاهیچ اومر حسن ذوالفقارزاده

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 300 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف اسپاهیچ اومر ترجمه حسن ذوالفقارزاده - علی دلزنده - سهیل جباری
 5. تماس

  کتاب بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

  14,000 تومان

  تعداد صفحه 104 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف حیدر جهانبخش - علی دلزنده
 6. تماس

  کتاب BIM سبز، مدل سازی اطلاعات ساختمان با رویکرد طراحی پایدار

  28,000 تومان

  تعداد صفحه 312 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف ادلی کریگل - بردلی نیس ترجمه دکتر مازیار آصفی - محمدسادات مادرشاهی
 7. تماس

  کتاب راهنمای تدوین پایان نامه برای دانشجویان معماری - رضا سامه

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 110 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف دکتر رضا سامه
 8. تماس

  کتاب آموزش دکترا در معماری، فرصت ها و چالش ها گولسن ساقلامر دکتر رضا سامه

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 326 انتشارات جهاد دانشگاهی واحد قزوین تألیف گولسن ساقلامر- فاطما ارکوک ترجمه دکتر رضا سامه
0