سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


 1. تماس

  کتاب طراحان چه می‌دانند برایان لاوسون حمید ندیمی

  20,000 تومان

  تعداد صفحه 350 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف برایان لاوسون ترجمه حمید ندیمی - فرهاد شریعت‌راد - فرزانه باقی‌زاده
 2. تماس

  کتاب گنجنامه فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر پنجم، مدارس کامبیز حاجی قاسمی

  90,000 تومان

  تعداد صفحه 575 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف کامبیز حاجی قاسمی
 3. تماس

  کتاب جایگاه و محتوای اسناد طراحی شهری در نظام برنامه ریزی فضایی کامران ذکاوت

  95,000 تومان

  تعداد صفحه 259 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف کامران ذکاوت
 4. تماس

  کتاب بنیان محله های پایدار

  17,000 تومان

  تعداد صفحه 208 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف آوی فریدمن ترجمه مرجان السادات نعمتی مهر - امیر یداله پور
 5. تماس

  کتاب برنامه‌ ريزی فضايی و توسعه شهری

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 345 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف پير كارلو مترجم لطفعلی كوزه‌ گر كالجی
 6. تماس

  کتاب دانش اقلیمی طراحی معماری دکتر منصوره طاهباز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 195 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف دکتر منصوره طاهباز
 7. تماس

  کتاب محیط و رفتار اجتماعی - خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام ایروین آلتمن علی نمازیان

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 404 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف ایروین آلتمن ترجمه علی نمازیان
0