سایت معماری هفت پرتال جامع دانشجویان معماری - کتاب - مقاله - پروژه - نیازمندی های معماری

ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه 9-17 و پنجشنبه 9-13


  1. تماس

   کتاب پلان و معماری داخلی 1 مجتمع های فرهنگی ورزشی نوشته مهندس کورش محمودی و همکاران

   90,000 تومان

   تعداد صفحه 88 انتشارات یزدا تألیف مهندس کورش محمودی - شبنم صرافان - مهندس سعید همراهیان
  2. تماس

   کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی جلد سوم کورش محمودی

   98,000 تومان

   تعداد صفحه 450 انتشارات شهرآب تألیف کوروش محمودی - سارا طورانیان
  3. تماس

   کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی جلد دوم کورش محمودی

   98,000 تومان

   تعداد صفحه 844 انتشارات شهرآب تألیف کوروش محمودی - سارا طورانیان
  4. تماس

   کتاب 1000 نقشه 1000 نمای رویایی جلد اول کورش محمودی

   98,000 تومان

   تعداد صفحه 419 انتشارات شهرآب تألیف کوروش محمودی - سارا طورانیان
  5. تماس

   کتاب معماری و انرژی، ساخت و ساز سبز

   139,000 تومان

   تعداد صفحه 287 انتشارات شهرآب تألیف فرانسیس دی. کی. چینگ - یان ام. شاپیرو ترجمه کورش محمودی - محمدرضا خرازی
  0