پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 110,000 ریالکتاب معماری - کتاب زیبایی شناسی و نقد

توضیحات:383 صفحه انتشارات آمه تألیف مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب جستارهایی در زیبایی شناسی

توضیحات:304 صفحه انتشارات اختران گردآوری مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 260,000 ریالکتاب معماری - کتاب تجربه مدرنیته

توضیحات:443 صفحه انتشارات طرح نو تألیف مارشال برمن ترجمه مراد فرهادپور
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 40,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری (برای مهندسان عمران و معماری)

توضیحات:267 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف رولف گلهاوس - دیتر کولوش ترجمه دکتر حسین ایرانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری کاربردی (ویژه دانشجویان عمران، معماری، شهرسازی و ساختمان)

توضیحات:228 صفحه انتشارات نوآور تألیف مهندس احمد رفیعی میرزا - مهندس امین گیو - مهندس نیلوفر حاجیلو
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری اجرایی

توضیحات:304 صفحه انتشارات نوآور تألیف مسلم عباسی - سید مختار دشتی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

توضیحات:262 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر رحمت الله فرهودی - مهندس حسن روستا - مهندس نسترن عبدالملکی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 190,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری مهندسی

توضیحات:564 صفحه انتشارات اصفهان تألیف مهندس محمود دیانت خواه
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 185,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری

توضیحات:477 صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر شمس نوبخت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 150,000 ریالکتاب معماری - کتاب خلاصه مباحث متره و برآورد

توضیحات:220 صفحه انتشارات عصر کنکاش تألیف امیررضا روحی زاده
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه