پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 170,000 ریالکتاب معماری - کتاب پرسش های ادراک پدیدارشناسی معماری

توضیحات:200 صفحه انتشارات کتاب فکر نو تألیف استیون هال - یوهانی پلاسما - آلبرتو پرز گومز ترجمه مرتضی نیک فطرت - سیده صدیقه میرگذار - احسان بیطرف
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 75,000 ریالکتاب معماری - کتاب چگونه دریدا بخوانیم

توضیحات:134 صفحه انتشارات رخ داد نو تألیف پنلوپه دویچر ترجمه مهدی پارسا خانقاه - سید محمد جواد سیدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب به ملاقات هایدگر، خاطرات پیام آوری از جنگل سیاه

توضیحات:315 صفحه انتشارات رخ داد نو تألیف فردریک دوتوارنیکی ترجمه شروین اولیایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 80,000 ریالکتاب معماری - کتاب بزرگان فلسفه

توضیحات:446 صفحه انتشارات علمی و فرهنگی تألیف هنری توماس ترجمه فریدون بدره ای
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 110,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی بر هایدگر

توضیحات:180 صفحه انتشارات حکمت تألیف کونتر فیگال ترجمه شهرام باقری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب خدایگانگی و بندگی از پدیدارشناسی روح هگل

توضیحات:360 صفحه انتشارات چشمه تألیف گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ترجمه علیرضا سید احمدیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب اندیشه های فلسفی در پایان هزاره دوم

توضیحات:230 صفحه انتشارات هرمس تألیف دکتر محمد ضیمران - محمدرضا ارشاد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب افلاطون، پایدیا و مدرنیته

توضیحات:446 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 300,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

توضیحات:524 صفحه انتشارات نقش جهان تألیف دکتر محمد ضیمران
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 119,000 ریالکتاب معماری - کتاب پدیدار شناسی هوسرل

توضیحات:354 صفحه انتشارات روزبهان تألیف دان زهاوی ترجمه مهدی صاحبکار - ایمان واقفی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه