پرتال جامع رشته معماری

نام محصول : پایان نامه معماری - پروژه مطالعات خانه سینما

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معماری هفت
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پایان نامه معماری مطالعات معماری پروژه طراحی خانه سینما

  نام محصول : پایان نامه معماری - پروژه مطالعات خانه سینما

  • مقدمه
  • فصل اول طرح مسئله
  • ضرورت پروژه
  • روش مطالعه وتحقیق
  • سامان پروژه مطالعاتی
  • فصل دوم : شناخت
  • شناخت سینما
  • سینما چیست
  • اختراع سینما
  • فرهنگ ونمایش ونقش آن درایران
  • تاریخ سینمای ایران
  • سینمای حال حاضر ایران
  • نقدینگی
  • مواد اولیه
  • نیروی انسانی
  • معماری وسینما
  • پیوند (وجه اشتراک معماری وسینما )
  • نقد
  • بیانیه
  • الهام
  • بررسی چند نمونه خارجی وداخلی
  • فصل سوم : ضوابط واستانداردها
  • ظرفیت سالن
  • شکل واندازه تصویر پردازش
  • پرده ها وتصویرپردازی
  • لنزهای پردازش
  • پوشش تصویر
  • شیب کف وصندلی ها
  • شیب کف سالن نمایش تصویر
  • فاصله گذاری ردیف ها وراهروها
  • پرده ها
  • سالن نمایش اصلی
  • سالن های نمایش فرعی
  • بخش جنبی خانه فیلم وسینما
  • فضاهای ورودی
  • فصل چهارم : مطالعات پایه
  • مطالعات منطقه ای ومحیطی
  • موقعیت جغرافیایی استان تهران
  • موقعیت جغرافیایی شهرتهران
  • کوهپایه ها وارتفاعات ورودخانه ها
  • ارتباطات
  • چگونگی شکل گیری شهر تهران
  • تاریخچه تهران
  • مطالعات فرهنگی واجتماعی
  • مطالعات اقلیمی
  • دما
  • بارش
  • رطوبت نسبی
  • باد
  • ساعات آفتابی
  • روزهای بارانی
  • معیارها وضوابط استقرار واحدهای ساختمانی درسایت
  • فصل پنجم : مطالعات کالبدی
  • تجزیه وتحلیلی سایت
  • بررسی موقعیت سایت درشهر
  • دید ومنظر ازدرون به برون سایت
  • دید ومنظر ازبرون به درون سایت
  • کاربریها وهمجواریها بلافصل
  • نظام توده فضا
  • گزینه منتخب لکه گذاری
  • موقعيت شهری محل مورد نظر(سايت)
  • موقعيت قرار گيری سايت در منطقه
  • دسترسی های سايت در منطقه
  • کاربريهای موجود در محدودة سايت
  • مشخصات و توانمنديهای موقعيت شهری سايت
  • تحليل و تجزية تصويری سايت
  • ديد بنا نسبت به محدودة اطراف سايت
  • منابع و ماخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه معماری - پروژه مطالعات خانه سینما
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه معماری - پروژه مطالعات خانه سینما
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه معماری - پروژه مطالعات خانه سینما

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه