پرتال جامع رشته معماری

نام محصول : پروژه روستا - پروژه روستای ازغد همراه با عکس ها و مطالعات

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معماری هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


پروژه روستا پروژه معماری پروژه روستا ازغد

  نام محصول : پروژه روستا - پروژه روستای ازغد همراه با عکس ها و مطالعات

  • شناخت موقعیت و ویژگیهای استقرار روستا
  • موقعیت سیاسی ، جغرافیایی روستا و چگونگی استقرار آنها
  • بررسی راههای ارتباطی
  • بررسی و معرفی شهرها و روستاهای همجوار
  • بستر استقرار روستا
  • شناخت تاریخچه روستا
  • قدمت روستا
  • وجه تسمیه
  • بناهای تاریخی
  • سابقه سکونت و تاریخچه رشد و تحول
  • شناخت محیط طبیعی
  • عناصر شاخص طبیعی در اطراف روستا
  • باد ، بارش ، تابش ، دما
  • باد شمال شرقی زمستانی
  • باد شمال غرب
  • باد شمال شرقی
  • توپوگرافی و پوشش گیاهی
  • جاذبه های محیط طبیعی
  • بررسی شیب و دفع آبهای سطحی
  • منابع آب، روشهای حفاظت و ذخیره آب
  • بند گلستان
  • اقلیم و پهنه بندی های اقلیمی
  • روشهای دستیابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی در روستای ازغد
  • کشت ، خاک و زمین
  • شناخت ویژگیهای انسانی
  • دین و مذهب
  • آداب ، رسوم و زبان و گویش محلی
  • گویش
  • آئین ها و مراسم محلی
  • ازدواج و تشکیل خانواده
  • عزاداری های ماه محرم
  • عزاداری و سوگواری
  • ساختار قومی و فرهنگی
  • پوشش و البسه سنتی
  • نتیجه گیری
  • شناخت مسائل اقتصادی ، اجتماعی
  • معیشت روستائیان و رشته های اقتصادی در روستا
  • كشاورزی
  • زراعت
  • باغداری
  • دامداری
  • صنایع ( كارگاهی و دستی)
  • خدمات (درآمدهای متفرقه)
  • اشتغال و بیكاری
  • تولیدات و محصولات روستا و میزان آنها
  • سهم بخشهای اقتصادی در ساختار اشتغال
  • مالکیت (اراضی کشاورزی ، مسکن)
  • مالكیت خصوصی
  • مالكیت دولتی
  • مالكیت وقفی
  • مالكیت عمومی
  • مدیریت و نحوه اداره روستا
  • نتیجه گیری
  • جمعیت روستا
  • جمعیت با سواد
  • نتیجه گیری
  • درآمد خوانوارها
  • مشکلات اقتصادی و اجتماعی روستا
  • نقاط ضعف روستا در بخش کشاورزی
  • نقاط ضعف روستا در بخش صنعت
  • نقاط قوت روستا در بخش کشاورزی
  • نقاط قوت روستا دربخش دامداری
  • نقاط قوت روستا در بخش صنعت
  • نقاط قوت روستا در بخش خدمات
  • جمع بندی

  مشخصات فنی محصول : پروژه روستا - پروژه روستای ازغد همراه با عکس ها و مطالعات
  بررسی تخصصی محصول : پروژه روستا - پروژه روستای ازغد همراه با عکس ها و مطالعات
  نظرات کاربران در مورد محصول : پروژه روستا - پروژه روستای ازغد همراه با عکس ها و مطالعات

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه