پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقد بازی (جستارهای نقد معماری)

توضیحات:224 صفحه انتشارات کسری گردآوری دکتر ایمان رییسی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 90,000 ریالکتاب معماری - کتاب تاریخ و مسائل زیبایی شناسی

توضیحات:161 صفحه انتشارات هرمس تألیف مونروسی بیردزلی - جان هاسپرس ترجمه محمدسعید حنائی کاشانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی به فلسفه

توضیحات:280 صفحه انتشارات طهوری تألیف دکتر میر عبدالحسین نقیب زاده
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب هنر و شناخت

توضیحات:256 صفحه انتشارات متن تألیف جیمز اُ. یانگ ترجمه هاشم بناءپور - بهاره آزاده سهی - ارشیا صدیق
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 190,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی بر فلسفه هنر

توضیحات:444 صفحه انتشارات متن تألیف نوئل کارول ترجمه صالح طباطبایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب فی المکان (درباره مکان و فضا)

توضیحات:250 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف سید موسی دیباج
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب بوطیقای فضا

توضیحات:288 صفحه انتشارات روشنگران و مطالعات زنان تألیف گاستین باشلار ترجمه مریم کمالی - محمد شیربچه
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 70,000 ریالکتاب معماری - کتاب کتاب کوچک فلسفه

توضیحات:168 صفحه انتشارات آمه تألیف گریگوری برگمن ترجمه کیوان قبادیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 240,000 ریالکتاب معماری - کتاب دنیای سوفی

توضیحات:607 صفحه انتشارات نیلوفر تألیف یوستین گردر ترجمه حسن کامشاد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب سیری در تاریخ فلسفه غرب

توضیحات:335 صفحه انتشارات دانشگاه پارس تألیف مجتبی درایتی - مجید جهانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه