پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 119,000 ریالکتاب معماری - کتاب پدیدار شناسی هوسرل

توضیحات:354 صفحه انتشارات روزبهان تألیف دان زهاوی ترجمه مهدی صاحبکار - ایمان واقفی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب نور در حکمت سهروردی

توضیحات:197 صفحه انتشارات هرمس تألیف سیما سادات نوربخش
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 170,000 ریالکتاب معماری - کتاب بتهای ذهنی و خاطرات ازلی

توضیحات:249 صفحه انتشارات فرزان روز تألیف داریوش شایگان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 280,000 ریالکتاب معماری - کتاب افسون زدگی جدید، هویت چهل تکه و تفکر سیار

توضیحات:512 صفحه انتشارات فرزان روز تألیف داریوش شایگان ترجمه فاطمه ولیانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 240,000 ریالکتاب معماری - کتاب آمیزش افقها (منتخبی از آثار داریوش شایگان)

توضیحات:397 صفحه انتشارات فرزان روز گردآوری محمد منصور هاشمی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب هنر شفاف اندیشیدن

توضیحات:325 صفحه انتشارات چشمه تألیف رولف دوبلی ترجمه عادل فردوسی پور - بهزاد توکلی - علی شهروز
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 155,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری و اندیشه نقادانه

توضیحات:312 صفحه انتشارات متن تألیف وین اتو ترجمه امینه انجم شعاع
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب درآمدی بر زیبا شناسی اسلامی

توضیحات:296+2 صفحه انتشارات ماهی تألیف اولیور لیمن ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبانی زیبا شناسی

توضیحات:192 صفحه انتشارات ماهی تألیف پیر سوانه ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب نظر بازی (جستارهای نظریه معماری)

توضیحات:314 صفحه انتشارات کسری گردآوری دکتر ایمان رییسی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه