پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 40,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری (برای مهندسان عمران و معماری)

توضیحات:267 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف رولف گلهاوس - دیتر کولوش ترجمه دکتر حسین ایرانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری کاربردی (ویژه دانشجویان عمران، معماری، شهرسازی و ساختمان)

توضیحات:228 صفحه انتشارات نوآور تألیف مهندس احمد رفیعی میرزا - مهندس امین گیو - مهندس نیلوفر حاجیلو
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری اجرایی

توضیحات:304 صفحه انتشارات نوآور تألیف مسلم عباسی - سید مختار دشتی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

توضیحات:262 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر رحمت الله فرهودی - مهندس حسن روستا - مهندس نسترن عبدالملکی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 190,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری مهندسی

توضیحات:564 صفحه انتشارات اصفهان تألیف مهندس محمود دیانت خواه
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 185,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری

توضیحات:477 صفحه انتشارات دانشگاه علم و صنعت تألیف دکتر شمس نوبخت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 150,000 ریالکتاب معماری - کتاب جزئیات اجرایی ساختمان

توضیحات:112 صفحه انتشارات فرهنگ روز تألیف امیر سرمد نهری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب مرجع کامل دیتیل های اجرایی تیپ ساختمانی

توضیحات:400 صفحه انتشارات امید انقلاب تألیف امیر سرمد نهری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 150,000 ریالکتاب معماری - کتاب جزئیات معماری نقشه های ساختمانی

توضیحات:288 صفحه انتشارات فرهنگ روز تألیف امیر سرمد نهری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب جایگاه معماری در ساختمان

توضیحات:208 صفحه انتشارات فرهمند تألیف عباس دستگاه
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه