پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات) جلد اول

توضیحات:476 صفحه انتشارات زمرد تألیف حسین زمرشیدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 190,000 ریالکتاب معماری - کتاب اجرای ساختمان (عناصر و جزئیات) جلد دوم

توضیحات:456 صفحه انتشارات زمرد تألیف حسین زمرشیدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 40,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان : مراقبت و نگهداری از ساختمان ها

توضیحات:78 صفحه انتشارات توسعه ایران تألیف دفتر مقررات ملی ساختمان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 45,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان : طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها

توضیحات:112 صفحه انتشارات توسعه ایران تألیف دفتر مقررات ملی ساختمان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب مبحث دهم قررات ملی ساختمان : طرح و اجرای ساختمانهای فولادی

توضیحات:316 صفحه انتشارات توسعه ایران تألیف دفتر مقررات ملی ساختمان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 160,000 ریالکتاب معماری - کتاب ایستایی معماری

توضیحات:350 صفحه انتشارات دانشگاه گیلان تألیف دکتر رحمت مدندوست - دکتر اکبر خداپرست حقی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 75,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری سازه

توضیحات:240 صفحه انتشارات علم و دانش - کتاب وارش تألیف جی جی اسکیرل ترجمه رئوف قاسمی برقی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 70,000 ریالکتاب معماری - کتاب سازه های شبکه کابلی

توضیحات:110 صفحه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف مارتیز فاندنبرگ ترجمه دکتر مهیار جاویدروزی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 88,000 ریالکتاب معماری - کتاب سازه و معماری

توضیحات:150 صفحه انتشارات خاک تألیف آنگوس جی. مک دونالد ترجمه محمد احمدی نژاد
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 70,000 ریالکتاب معماری - کتاب درک رفتار سازه ها برای مهندسان معمار و عمران راهنمای تصویری

توضیحات:340 صفحه انتشارات دکتر مقصودی تألیف آیور وال ترجمه مهندس امیر مسعود معطر خرازی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه