پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب اتمسفر

توضیحات:92 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف پتر زومتور ترجمه علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب چشمان پوست: معماری و ادراکات حسی

توضیحات:104 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه رامین قدس
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 90,000 ریالکتاب معماری - کتاب تاریخ و مسائل زیبایی شناسی

توضیحات:161 صفحه انتشارات هرمس تألیف مونروسی بیردزلی - جان هاسپرس ترجمه محمدسعید حنائی کاشانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب هنر و شناخت

توضیحات:256 صفحه انتشارات متن تألیف جیمز اُ. یانگ ترجمه هاشم بناءپور - بهاره آزاده سهی - ارشیا صدیق
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 345,000 ریالکتاب معماری - کتاب حقیقت و زیبایی : درس های فلسفه هنر

توضیحات:598 صفحه انتشارات مرکز تألیف بابک احمدی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 110,000 ریالکتاب معماری - کتاب زیبایی شناسی و نقد

توضیحات:383 صفحه انتشارات آمه تألیف مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب جستارهایی در زیبایی شناسی

توضیحات:304 صفحه انتشارات اختران گردآوری مشیت علایی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 65,000 ریالکتاب معماری - کتاب تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی - هندسی در معماری

توضیحات:160 صفحه انتشارات امیرکبیر تألیف مهندس عبدالحمید نقره کار
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 220,000 ریالکتاب معماری - کتاب زیبایی شناسی در معماری

توضیحات:624 صفحه انتشارات دانشگاه شهید بهشتی تألیف یورگ کوت گروتر ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد - مهندس عبدالرضا همایون
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری همگون با ساختارهای جانوری

توضیحات:192 صفحه انتشارات کسری تألیف آلخاندرو باهامون - پاتریشیا پرز ترجمه خسرو افضلیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه