پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب اتمسفر

توضیحات:92 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف پتر زومتور ترجمه علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 85,000 ریالکتاب معماری - کتاب پویه شناسی صور معماری : نیروهای ادراک بصری در معماری

توضیحات:371 صفحه انتشارات سمت تألیف رودلف آرنهایم ترجمه مهرداد قیومی بیدهندی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 35,000 ریالکتاب معماری - کتاب اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی

توضیحات:138 صفحه انتشارات طحان تألیف دیوید ویلیس ترجمه مهندس کورش محمودی - مهندس امیر شکیبامنش
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 110,000 ریالکتاب معماری - کتاب روانشناسی رنگ ها

توضیحات:263 صفحه انتشارات حسام تألیف ماکس لوشر ترجمه لیلا مهرادپی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب روانشناسی کاربردی رنگ ها (پنتون)

توضیحات:144 صفحه انتشارات بیهق کتاب تألیف لئاتریس آیزمن ترجمه روح الله زمزمه
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 320,000 ریالکتاب معماری - کتاب رنگ مدرن : کاربرد رنگ در معماری داخلی

توضیحات:144 صفحه انتشارات هنر معماری قرن تألیف سارا لینچ ترجمه فرید عابدین شیرازی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 200,000 ریالکتاب معماری - کتاب آفرینش نظریه معماری ، نقش علوم رفتاری در طراحی محیط

توضیحات:320 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف جان لنگ ترجمه علیرضا عینی فر
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه