پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 130,000 ریالکتاب معماری - کتاب وجود، فضا و معماری

توضیحات:142 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف کریستیان نوربرگ شولتز ترجمه دکتر ویدا نوروز برازجانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب اتمسفر

توضیحات:92 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف پتر زومتور ترجمه علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب چشمان پوست: معماری و ادراکات حسی

توضیحات:104 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف یوهانی پلاسما ترجمه رامین قدس
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 90,000 ریالکتاب معماری - کتاب گزیده ای از معماری: معنا و مکان

توضیحات:130 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف کریستیان نوربرگ شولتز ترجمه دکتر ویدا نوروز برازجانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 165,000 ریالکتاب معماری - کتاب فرهنگ دیجیتال در معماری : مقدمه ای برای رشته های طراحی

توضیحات:256 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف آنتوان پیکون ترجمه مرتضی خیاط پور نجیب
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 155,000 ریالکتاب معماری - کتاب سرشت نظم جلد دوم: فرآیند آفرینش حیات

توضیحات:198 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه رضا سیروس صبری - علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 240,000 ریالکتاب معماری - کتاب سرشت نظم جلد اول: پدیده حیات

توضیحات:315 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه رضا سیروس صبری - علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 75,000 ریالکتاب معماری - کتاب کافه لینتز

توضیحات:112 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف کریستوفر الکساندر ترجمه رضا سیروس صبری - علی اکبری
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 180,000 ریالکتاب معماری - کتاب معماری فرآیند زیستی

توضیحات:168 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف جاویر سنوزیان ترجمه سامان صادقی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 185,000 ریالکتاب معماری - کتاب راهنما طراحی معماری بناهای درمانی (معماری بیمارستان)

توضیحات:252 صفحه انتشارات پرهام نقش تألیف مهندس علیرضا مشبکی اصفهانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه