پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 140,000 ریالکتاب معماری - کتاب فی المکان (درباره مکان و فضا)

توضیحات:250 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف سید موسی دیباج
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 40,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقشه برداری (برای مهندسان عمران و معماری)

توضیحات:267 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف رولف گلهاوس - دیتر کولوش ترجمه دکتر حسین ایرانی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

توضیحات:262 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر رحمت الله فرهودی - مهندس حسن روستا - مهندس نسترن عبدالملکی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 185,000 ریالکتاب معماری - کتاب مصالح ساختمانی

توضیحات:216 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر حسن رحیمی
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 60,000 ریالکتاب معماری - کتاب نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن

توضیحات:216 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر کتایون تقی زاده
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 220,000 ریالکتاب معماری - کتاب مشق معماری

توضیحات:284 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر عیسی حجت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 120,000 ریالکتاب معماری - کتاب سنت و بدعت در آموزش معماری

توضیحات:272 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف عیسی حجت
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 250,000 ریالکتاب معماری - کتاب نظریه مدرنیته در معماری

توضیحات:476 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف دکتر سعید حقیر - دکتر حامد کامل نیا
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 280,000 ریالکتاب معماری - کتاب روش های تحقیق در معماری

توضیحات:387 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف لیندا گروک - دیوید وانگ ترجمه دکتر علیرضا عینی فر
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو
قیمت: 100,000 ریالکتاب معماری - کتاب زبان فضا

توضیحات:270 صفحه انتشارات دانشگاه تهران تألیف برایان لاوسن ترجمه دکتر علیرضا عینی فر - مهندس فواد کریمیان
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:انتشارات فکر نو

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت
فروشگاه