پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 20,000 ریالپاورپوینت معماری - گذری بر معماری ژاپن

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 20 حجم 490 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 100,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، کاشیکاری

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 51 حجم 70300 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 150,000 ریالپروژه معماری - پروژه مبانی نظری معماری ، مبانی پایه مشترك در ادبیات و معماری

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 106 حجم 3280 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپروژه معماری - پروژه شناخت مواد و مصالح ، گل و خشت بعنوان مصالح ساختمانی بوم آورد ومناسب در مناطق گرم و خشک

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 12 حجم 681 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپروژه معماری - پروژه معماری اسلامی ، گنبد در معماری ایران

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 30 حجم 444 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپروژه معماری - پروژه تنظیم شرایط محیطی ، قنات ميراث زنده‌ی تاريخ پنهان درون خاک

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 37 حجم 633 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپروژه معماری - پروژه معماری جهان ، قلعه فلك الافلاك

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 25 حجم 345 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 70,000 ریالپاورپوینت معماری - گزارش مصور از مراحل اجرای یک ساختمان با اسکلت بتنی

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 44 حجم 3090 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 100,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری معاصر ، فرانک لوید رایت و آثارش

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 83 حجم 8880 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپروژه معماری - پروژه انسان طبیعت معماری ، فرکتال

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 18 حجم 586 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت