پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 100,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 70 حجم 4800 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپروژه معماری - پروژه شناخت مواد و مصالح ، مصالح جدید - اندیش های نو

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 41 حجم 231 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 70,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه عناصر و جزئیات ، محوطه سازی (جزئیات اجرایی)

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 37 حجم 5340 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 100,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه مرمت ابنیه ، بررسی خانه امیر لطیفی گرگان

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 59 حجم 2300 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 70,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، معماری مدارس در ایران

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 46 حجم 1270 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، مدرسه و مسجد آقا بزرگ

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 29 حجم 2250 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری جهان ، ماياها

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 37 حجم 1120 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 20,000 ریالپروژه معماری - پروژه معماری اسلامی ، مدارس دوره صفویه

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 18 حجم 290 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه عناصر و جزئیات ، سقف كامپوزيت

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 25 حجم 987 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپروژه معماری - پروژه برداشت از بناهای تاریخی ، كلیسای انجیلی مشهد

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 13 حجم 688 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت