پرتال جامع رشته معماری


لیست محصولات موجود در سایت
قیمت: 40,000 ریالپروژه معماری - پروژه شناخت مواد و مصالح ، مصالح سنگ و چوب

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 28 حجم 834 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، مسجد و مدرسه امام كاشان (سلطانی)

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 32 حجم 1380 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپروژه معماری - پروژه معماری اسلامی ، مسجد جامع بجنورد

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 22 حجم 1690 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 100,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری جهان ، هنر و معماری مصر

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 76 حجم 4130 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری جهان ، معبد پارتنون

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 33 حجم 787 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه مقدمات طراحی ، مسجد امام اصفهان

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 53 حجم 6060 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، مدرسه

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 25 حجم 970 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 30,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه معماری اسلامی ، مسجد جامع اصفهان

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 33 حجم 697 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 70,000 ریالپاورپوینت معماری - پروژه روستا ، روستای قلعه قافه

توضیحات:فرمت پاورپوینت تعداد صفحه 66 حجم 3320 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ
قیمت: 50,000 ریالپروژه معماری - پروژه شناخت مواد و مصالح ، کاشی

توضیحات:فرمت word تعداد صفحه 44 حجم 220 کیلوبایت قابل دانلود بعد از خرید
امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه:آرک شاپ

پیشنهاد ویژه
محصولات جدید
محصولات پرفروش
فروشگاه معماری هفت